Privacyverklaring

Diëtiste Nathalie Steyaert, gevestigd aan de Stationsstraat 71B, 9080 Lochristi, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Nathalie Steyaert
Stationsstraat 71B
9080 Lochristi
Tel: 0477/35.21.65
https://ww.dietiste-steyaert.be

Nathalie Steyaert is Functionaris Gegevensbescherming van Diëtiste Nathalie Steyaert.
Zij is te bereiken via info@dietiste-steyaert.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Diëtiste Nathalie Steyaert gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van de diensten van Diëtiste Nathalie Steyaert, dan heeft zij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (vb. om een afspraak te maken), of via contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer/ GSM
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag er persoonsgegevens verwerkt worden

Diëtiste Nathalie Steyaert heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te kunnen verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde “bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens”. Dat wordt alleen gedaan als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Diëtiste Nathalie Steyaert bewaart persoonsgegevens gedurende de wettelijk opgegeven termijn na het laatste gebruik

Beveiliging van de gegevens

Diëtiste Nathalie Steyaert heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Diëtiste Nathalie Steyaert van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Diëtiste Nathalie Steyaert is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via tel. 0477/.35.21.65 of via info@dietiste-steyaert.be.

Delen van persoonsgegevens met derden

Diëtiste Nathalie Steyaert zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer).

U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Diëtiste Nathalie Steyaert verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietiste-steyaert.be.
Er zal dan een afspraak gemaakt worden, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Cookies

Diëtiste Nathalie Steyaert maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Meer info

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtiste Nathalie Steyaert, kunt u contact opnemen via info@dietiste-steyaert.be.